Woordtornado

Maak de mooiste woorden en zoek de beste plek op het bord. Verbluf je tegenstander door je creativiteit! Het doel van het spel is om met de toegekende letters woorden te vormen en deze vervolgens horizontaal of verticaal op het speelbord te plaatsen. De woorden dienen altijd met minimaal 1 letter verbonden te zijn aan een reeds eerder geplaatst woord waarbij geen afbreuk gedaan mag worden aan de betekenis ervan. Je hebt gewonnen als je aan het eind van het spel de meeste punten hebt behaald.


Beoordeling: 0/100, Labels: woord spelpunt
Bron