null Beeld

PREMIUM

50-plussers aannemen? Ja, natuurlijk!

Krijgen 50-plussers met hun energie, werklust en levenservaring dan nu eindelijk de erkenning die ze verdienen? De arbeidsmarkt trekt immers aan en volgens de laatste CBS-cijfers daalt de werkloosheid onder 50'ers. “Geen leeftijd op het cv? Juist wel!”

Eerst even wat cijfers

Het staat al jaren hoog op de politieke agenda: de arbeidsparticipatie van 50-plussers. Dramatische berichten lazen we, over langdurige werkloosheid, leeftijdsdiscriminatie en mislukte omscholingspogingen. Reken daar de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bij en tel uit je verlies.

Maar nu is er dus ook goed nieuws: volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt het aantal vacatures toe en daalt de werkloosheid. Ook 50-plussers profiteren van de krappe arbeidsmarkt en de aantrekkelijke economie en kwamen uiteindelijk net zo vaak uit de WW als twintigers en 30'ers met die uitkering, bleek uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Vorig jaar kwam 70 procent van de ouderen binnen een maand na afloop van hun WW weer aan een baan, bijna 10 procent meer dan 2 jaar daarvoor.

Ook 50-plussers profiteren van de krappe arbeidsmarkt

De laatste decennia zijn veel meer vrouwen boven de 50 aan het werk gegaan en gebleven. Begin 2004 was de arbeidsdeelname van vrouwen tussen de 55 en 65 jaar bijna 31%, nu is dat bijna 61%. Alleen: de vrouwen die hun baan kwijtraken, hebben wel nog steeds moeite nieuw werk te vinden. Hoe ouder, hoe lastiger, zo blijkt uit de cijfers: van de vrouwelijke 50'ers die hun baan verloren, lukte het 37% binnen een jaar (bij de mannelijke leeftijdsgenoten is dat 50%). Boven de 55 daalt het percentage naar 28% en van de vrouwelijke 60'ers is dat 15%. Ter vergelijking: van de vrouwelijke twintigers is maar liefst 82% binnen een jaar weer aan de slag.

De positieve tendens is mogelijk ook het gevolg van het charme-offensief van de overheid. Onder leiding van (toen nog minister) Asscher van Sociale Zaken lanceerde de overheid een actieplan om oudere werknemers de arbeidsmarkt op te helpen. Aan zijn zijde stond oud-voetballer John de Wolf als ambassadeur van de werkzoekende 50-plusser. Zo werden er verschillende campagnes gelanceerd om de vooroordelen weg te nemen. Werkgevers worden beloond als ze oudere werknemers aannemen, veel multinationals ondertekenden zelfs het Charter Diversiteit, waarin ze zich committeerden om ook oudere werkzoekers kansen te geven. Toch worden vrouwen van 50-plus die op zoek zijn naar nieuw of ander werk telkens weer geconfronteerd met hardnekkige voordoordelen waar ze – gelukkig – deels zelf wat aan kunnen doen. We hebben de 5 belangrijkste even op een rijtje gezet.

5x de werkdrukuitdagingen voor vrouwen van 50+

1. Vrouwen hebben last van een verkeerde beeldvorming

50+'ers zijn gezonder, hoger opgeleid en actiever dan twintig jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het CBS. “Toch hebben veel mensen bij een vrouwelijke 50-plusser nog een beeld in hun hoofd van een tante of oma die al redelijk versleten is. Zelfs de mensen in dezelfde leeftijdscategorie denken zo”, zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Deze beeldvorming hoort volgens hem nog bij de vorige generatie, de mensen die nu rond de 70 en 80 zijn. De gedachte dat het werkende leven tegen de 60 wel zo’n beetje ophoudt, zie je ook bij uitkeringsinstanties en bedrijfsartsen. “Ik hoor bijvoorbeeld verhalen van wat oudere vrouwen die bij ziekte of na baanverlies de vraag kregen: ‘Moet u nog wel werken? U hebt toch een werkende man of een uitkering? Waarom zou u nog moeite doen?’ Het is het ouderwetse beeld van de man als kostwinner en de vrouw die voor de kleinkinderen zorgt of mantelzorger is.” Dat deze vrouwen wíllen werken omdat ze een goede opleiding of ambities hebben, de kost moeten verdienen of iets willen betekenen voor de samenleving, is volgens Schippers nog geen gemeengoed.

2. Werkgevers zijn bang voor ziekte

Deze geldt voor vrouwen én mannen: veel werkgevers vrezen dat oudere werknemers eerder arbeidsongeschikt raken dan jongere. Die angst is volgens Schippers reëel. “Ouderen zijn minder vaak ziek, maar als ze eenmaal ziek zijn, is het snel voor een langere periode. Als een werkgever dus een ‘slecht lot’ uit de loterij treft, heeft die flink pech.”

3. Vernieuwen = verjongen

Er heerst een hardnekkig idee in onze samenleving: als er een verandering moet worden doorgevoerd, dan gaat dat gepaard met verjonging. “Er zegt nooit iemand: we willen vernieuwen, laten we eens een aantal ouderen inhuren om hierover na te denken. Als de samenleving – zoals nu – in de verjongingsstand staat, belandt de brief van die vlotte 60 toch op de stapel ‘afgeschreven’”, zegt Schippers. Terwijl er genoeg vernieuwende denkers van boven de 50 zijn. Denk aan Tim Cook (58), de opvolger van Steve Jobs als baas bij Apple, maar ook aan de Britse ondernemer Richard Branson (69) of voormalig eurocommissaris Neelie Kroes (78). Die laatste is sinds dit jaar zelfs het gezicht van Female Tech Heroes, een netwerkevenement om vrouwen enthousiast te maken voor de technische sector.

4. Vrouwen solliciteren in de verkeerde sectoren

Volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie- en advies bij UWV, heeft het gegeven dat vrouwen boven de 50 moeilijker een baan vinden óók te maken met de sector waarin ze zoeken. “De economie is aangetrokken en vooral in de bouw, ICT en technische sector is werk te vinden.

Ruim 300.000 vrouwen van 55 jaar of ouder zoeken op dit moment actief naar betaald werk en zijn direct beschikbaar

Veel van deze bedrijven staan ervoor open om mensen aan te nemen, ook als iemand niet de juiste diploma’s heeft. Maar op deze banen solliciteren maar weinig vrouwen.” In de zorg en het onderwijs, waar ook een schreeuwend tekort aan goed personeel is, zijn diploma’s nodig waardoor solliciteren lastiger is. De vrouwen zoeken daarom volgens het UWV eerder een baan in de bedrijfseconomische of administratieve hoek die ze vaak al kennen, maar juist daar is veel werk gedigitaliseerd en de concurrentie moordend.

5. Vrouwen onderschattenhun kwaliteiten

“We zien dat veel vrouwen angstig zijn het oude los te laten en daarom werk zoeken dat lijkt op een eerdere baan. Ze doen zichzelf hiermee tekort, omdat ze meer in huis hebben dan ze zelf doorhebben”, zegt Rob Witjes. Hij adviseert vrouwen meer zelfonderzoek te doen. “Iemand die jarenlang administratief medewerker was, is waarschijnlijk erg servicegericht. Die kwaliteit kan ook van pas komen bij een klantenservice. Je hoeft echt niet meteen in een callcenter te werken; een ziekenhuis of ander groot bedrijf heeft ook mensen nodig die goed zijn in klantcontact.”

Volgens Joop Schippers mogen vrouwen best hun ambities wat meer tonen. “Blijf daarbij wel realistisch; zeg bijvoorbeeld dat een werkgever niet hoeft te verwachten dat je 100 meter in 12 seconden loopt, maar dat je wel groepen jongeren kan begeleiden. Of dat je dankzij 2 echtscheidingen stressbestendig bent en goed kan omgaan met crisissituaties. Benoem het gewoon. Maak er je kracht van.”

Zo vind je toch die baan

 • Onderzoek welke talenten en kwaliteiten je hebt.
 • Vraag vervolgens feedback aan vrienden of (voormalige) collega’s.
 • Stuur open sollicitaties. Laat merken dat je je in het bedrijf hebt verdiept.
 • Maak vooral gebruik van je netwerk. De meeste mensen vinden namelijk via-via een baan.
 • Laat je niet ontmoedigen. Het mag dan de 10e gestuurde brief van de week zijn, voor de werkgever ben je sollicitant nummer 3. Straal uit dat je erin gelooft.
 • En bedenk: de arbeidsmarkt van nu biedt meer kansen dan pakweg 5 jaar geleden!

Wat doet de overheid?

 • Werknemers van 45 jaar of ouder hebben in 2019 recht op gratis advies van een loopbaanadviseur. Handig bij een reorganisatie, maar ook bij twijfel over een carrièreswitch. Kijk op uitvoeringvanbeleidszw.nl.
 • Werkzoekenden kunnen via het UWV een proefplaatsing voor 2 maanden aanvragen om ervaring op te doen. De proefplaatsing is met behoud van uitkering, de werkgever betaalt nog geen salaris.
 • Werkgevers kunnen een loonkostenvoordeel aanvragen voor werknemers van 56 jaar en ouder.

Lesje LinkedIn

 • Neem de tijd voor een goede profielfoto. Zorg voor een rustige achtergrond en kijk recht in de lens. Lachen mag, leuk zelfs.
 • Vul in waarnaar je op zoek bent en wat je kwaliteiten zijn. Gebruik trefwoorden waarop je gevonden wilt worden.
 • Volg diverse bedrijven door op hun profielpagina op ‘volgen’ te drukken. Zo blijf je op de hoogte van vacatures en ander nieuws.
 • Maak het potentiële werkgevers eenvoudig door de velden met contactgegevens (direct bij de introductie) in te vullen.
 • Laat van je horen! Deel statusupdates of reageer bij discussies. Wie weet wie er meeleest.

Wat vindt de minister?

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (53). Ze maakt zich sterk voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Eind vorig jaar schreef ze een brief aan de Tweede Kamer met daarin het actieplan ‘Perspectief voor 50-plussers’.

Waarom is het voor vrouwen van middelbare leeftijd nog altijd zo lastig een baan te vinden of te houden? “Voor deze generatie vrouwen was het niet gebruikelijk om te blijven werken toen ze kinderen kregen. De moeders die dat wel deden, hadden meestal een parttimebaan. Hierdoor hebben ze op latere leeftijd minder werkervaring opgebouwd dan veel mannen. Voor de generatie daarna is dit verschil al minder. Daarnaast zien we dat de vrouwen op latere leeftijd minder flexibel zijn; ze willen bijvoorbeeld liever niet meer verhuizen voor een baan.”

"Door te werken sta je met 2 benen in de samenleving"

Wat kunnen werkgevers doen om het voor deze groep makkelijker te maken? “Allereerst moet de beeldvorming veranderen. Het leervermogen van deze groep vrouwen wordt heel gering ingeschat, terwijl ze vaak veel talent, kennis en ervaring met zich meebrengen. Ze kiezen bewust voor een baan of een carrièreverandering en zijn daardoor loyaal naar hun werkgever.”

Er zijn dus nog veel vooroordelen.“Werkgevers moeten vaak nog even wennen aan deze generatie vrouwen, die anders is dan twintig jaar geleden. De oudere vrouw is een waardevolle aanvulling voor een team. We zeggen niet voor niks dat gemixte teams beter werken. Dat geldt niet alleen voor de man-vrouwverhouding en verschillende culturen binnen een team, ook voor verschillende leeftijden.”

Wat kunnen werkzoekende 50-plussers zelf doen? “Allereerst gerichte ondersteuning zoeken, bijvoorbeeld bij het UWV. Maar ook door te kijken naar de arbeidsmarkt. Door de crisisjaren zijn veel werknemers weggevallen die nu hard nodig zijn. Zo zijn er tekorten in het onderwijs en de zorg. Het zou fantastisch zijn als jongere krachten naast oudere staan. Bij fysiek zware beroepen kan een oudere kracht op een andere manier ingezet worden, bijvoorbeeld door minder ervaren collega’s te coachen.”

Hoe zit het met het aandeel oudere vrouwen in uw eigen ministerie? “Zo’n 23% is vrouw en ouder dan 50 jaar. Dat is best veel. Bijna de hele ambtelijke top is 50-plus en vrouw. Dat komt voornamelijk doordat de vrouwen al langer bij het rijk werken en er vaak blijven. Wij blijven nadenken hoe het ministerie een diverse samenstelling houdt, want het is ook waardevol mensen in dienst te hebben die elders werkervaring hebben.”

"Werkgevers moeten vaak nog even wennen aan deze generatie vrouwen"

Wat zou u vrouwen willen meegeven? “Werk is meer dan geld verdienen. Natuurlijk is een inkomen belangrijk, maar door te werken sta je ook met 2 benen in de samenleving. Met een inkomen heb je financiële onafhankelijkheid. Je kunt je vrij voelen, eigen keuzes maken. Dat is belangrijk. Daarnaast kunnen 50-plussers in het werkzame leven nog veel betekenen. Het is nog niet het moment om te zeggen: ‘We gaan naar een afronding’. Het is juist het begin van een heel mooie fase.”

Nemen jullie 50-plussers aan of hebben jullie daar beleid voor?

Met deze vraag benaderden wij 40 bedrijven (óók multinationals) waar een vrouw directeur of hoofd HR is.

 • 21 bedrijven konden niet voldoen aan de vraag.
 • Van 7 bedrijven hebben we geen reactie gehad.
 • 12 van deze bedrijven heeft (recent) een vrouwelijke 50-plusser in vaste dienst aangenomen.

3 van de door ons benaderde directeuren en 2 onlangs aangenomen 50-plussers aan het woord.

Mieke vond op haar 63e een baan

“Ik wil niet beoordeeld worden op mijn geboortedatum”

Jarenlang werkte Mieke Vissers (63) bij verschillende reclamebureaus. Op haar 57e switchte ze nog naar De Reclamefabriek, en sinds begin dit jaar is ze aangenomen als folder & instore-specialist bij Makro.

“Mijn nieuwe manager keek me met open mond aan: ‘Ben jij 63? Dat had ik niet verwacht.’ Volgens de cao hoef ik nog maar 4 jaar te werken. Maar als ik al aan mijn pensioen denk, krijg ik de kriebels. Ik wil helemaal niet stoppen, ik wil met beide benen in de maatschappij blijven staan. Mijn geboortedatum staat niet op mijn cv, daar ben ik na mijn 50ste mee gestopt. Veel werkgevers kijken met oogkleppen op, die zien niet dat er links of rechts ook een interessante kandidaat staat.”

Ieder z’n kwaliteit

“Natuurlijk zien werkgevers aan mijn cv dat ik een aardig werkverleden heb. Maar dat heeft ook voordelen. Ik was 57 toen ik bij De Reclamefabriek kwam. Mijn baas vond mij met m’n jarenlange ervaring een mooie tegenhanger voor alle jonge mensen daar. Van haar mocht ik tot mijn pensioen daar blijven werken, maar na 4,5 jaar begon het weer te knagen. Onlangs vertelde ik mijn collega’s dus dat ik ontslag heb genomen en bij de Makro start.

Elke generatie heeft zijn eigen gebreken. Ik ben redelijk op de hoogte van technologische ontwikkelingen, maar daar is de jongere generatie behendiger mee. Ik heb mijn eigen kwaliteiten: ik blijf altijd rustig. Jongere collega’s maken zich bijvoorbeeld sneller kwaad om managementbeslissingen waar ze het niet mee eens zijn. Als ik het ergens niet mee eens ben, zeg ik er wat van. Wordt er alsnog een andere keuze gemaakt, dan leg ik me daarbij neer. En ik ga niet naar huis voor ik een order onder controle heb.”

Alexandra neemt graag 50+'ers aan

"Ik wil vrouwen stimuleren meer lef te hebben"

Alexandra van Huffelen (51) is directeur van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB. Sinds juni dit jaar is ze lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

“Reizigers zijn er in allerlei soorten en maten, dus we willen dat ons personeelsbestand net zo gevarieerd is. Het moet een weerspiegeling zijn van Amsterdam. We willen niet alleen diversiteit in leeftijd, maar ook in verschillende achtergronden en religie. We zien in de praktijk dat gemengde teams goed functioneren. Per team of afdeling kijken we naar de samenstelling voor een goede mix, zodat het voor iedereen een prettige en veilige werkomgeving is. Daarom werd bij HR een man aangenomen omdat er alleen maar vrouwen in dat team zaten. Op een gemengde werkvloer zijn er meer verschillende meningen en perspectieven. Dat maakt een bedrijf sterker.

Maar een divers personeelsbestand gaat niet automatisch. Als niemand er werk van maakt, gebeurt er niks. Het is een feit dat diegene die verantwoordelijk is voor het personeel, het liefst een sollicitant kiest die dicht bij zichzelf staat, dat voelt vertrouwd. Terwijl het voor het bedrijf juist goed is dat niet iedereen op elkaar lijkt. Ik kreeg deze functie omdat de toenmalige wethouder vond dat het GVB geleid moest worden door een vrouw. Ik ben dus zelf het gevolg van deze visie op dit onderwerp.”

40 jaar in dienst

“De gemiddelde leeftijd in ons bedrijf is bijna 50 jaar. Sommige mensen werken hier al sinds de jaren 70, toen de metro ging rijden. Geregeld viert iemand zijn veertigjarig jubileum. De toekomstige pensionarissen worden niet automatisch vervangen door jonge mensen. We kijken per team wat nodig is. Een 50'er met nog 17 jaar dienst voor de boeg kan net zo waardevol zijn als een jonge kracht. We hebben ze allebei hard nodig. Bij ons werken ongeveer 4.000 mensen in vaste dienst. Het afgelopen jaar was ongeveer twintig procent van onze nieuwe instroom 50-plus. Dat zijn tram- en metrobestuurders, conducteurs, maar ook medewerkers van de klantenservice, verschillende managementfuncties en op de communicatie-afdeling. Elke leeftijdscategorie brengt belangrijke vaardigheden mee. Oudere werknemers hebben veel levenservaring en dat kunnen ze overbrengen op jongere medewerkers door hen te coachen. Door hun ervaring zijn ze niet snel van hun stuk te brengen en met reizigers uit de hele wereld is dat een goede eigenschap om te hebben.”

Laat horen, die leeftijd

“Het is onzin als vrouwen hun geboortedatum op hun cv weglaten. Dat is juist relevante informatie voor die goede mix in een team. Ik zou vrouwen willen stimuleren meer ambitie en lef te hebben, ook al hebben ze niet hetzelfde arbeidsverleden als een man omdat ze bijvoorbeeld een tijdje minder gewerkt hebben toen de kinderen klein waren. Als iemand denkt dat een functie op haar lijf is geschreven, schrijf dan gewoon op: ‘Ik ben misschien 50, maar ik heb hier ontzettend veel zin in.’

Net als ik hebben andere 50'ers ook ambitie. Veel vrouwen groeien binnen ons bedrijf door of gaan ander werk doen. Vrouwen die lang op de tram hebben gezeten, worden bijvoorbeeld teamleider. Of een secretaresse stroomt door en wordt facilitair medewerker of projectleider. Als medewerkers lichamelijke klachten krijgen, kijken we of ze kwaliteiten hebben die passen bij een andere functie. Een trambestuurder kan bijvoorbeeld opleider worden. Of het kan al helpen om nachtdiensten uit het rooster te halen of ritten af te wisselen met diensten op kantoor.

Omdat de pensioenleeftijd is gestegen en veel mensen langer moeten werken, zou het werkgevers sieren als ze openstaan voor oudere sollicitanten. Dit kunnen ze doen door in een vacature niet alleen maar eisen te zetten waardoor jongeren zich aangesproken voelen. Als een site van een bedrijf volstaat met foto’s van alleen maar twintigers, geeft dat niet de indruk dat het openstaat voor werkende 50-plussers. Wij hebben foto’s van wat oudere werknemers pontificaal op de tram geplakt, want bij ons is iedereen welkom.”

CEO Bianca

"De 50'ers zijn net zo ambitieus als de jongeren bij ons"

Door de dynamiek van jongere en oudere werknemers voelt Chaud Devant, fabrikant van kokskleding, als een familiebedrijf voor CEO Bianca van der Lee (51).

“Ik kan me voorstellen dat jonge ondernemers denken: jeetje, 50, dat is oud. Maar nu ik zelf deel uitmaak van die leeftijdsgroep weet ik dat het niet zo is. De afgelopen 3 jaar nam ik 3 vrouwen aan die ouder zijn dan 50. Ze zijn net zo ambitieus als de jongeren die bij ons werken. Neem bijvoorbeeld Karin: ze is 57 en werkt nu 3 jaar bij ons, inmiddels als leidinggevende van de customer service. Ambitie is van alle leeftijden.

Tijdens een sollicitatiegesprek probeer ik te doorgronden of iemand enthousiast is, een goed hart heeft en respect voor anderen. Dat vind ik belangrijker dan wat iemand kan. Zoals bij een vriendin van Karin, ze had gehoord van de fijne werkomgeving bij ons en stuurde een enthousiaste mail. Ze is 57 en zocht werk. Door haar horeca-achtergrond wist ik dat ze goed in teamverband kan werken en tegen stress kan. Elke dag staat ze nu met een glimlach in ons magazijn. Dat kan ze perfect combineren met de mantelzorg voor haar partner. Door een knieoperatie is ze binnenkort even uit de running. Daar schrik ik niet van. Er werken hier 30 vrouwen, van wie er meerderen met zwangerschapsverlof zijn geweest. Die dingen horen bij het leven. Als je uit angst gaat ondernemen, kom je niet verder.

De oudere werknemers leren ook van de generaties onder ons. De jongere marketingmedewerkers bereiken de doelgroep bijvoorbeeld nu op een andere manier dan in de beginjaren. Veel communicatie gaat via sociale media. Zij kennen de laatste online-trends weer beter dan ik.

Nicolette is eigenaresse van een familiebedrijf

"Een gemixt team is ook gewoon heel gezellig"

80 procent van de werknemers die Nicolette Slenders (49) in dienst heeft, is boven de 50. En daar is niets spannends aan, vindt de eigenaar van familiebedrijf Slenders Wasserij Stomerij.

“Ik let totaal niet op leeftijd als ik een nieuwe kracht aanneem, ik kijk naar persoonlijkheid en of iemand in ons team past. Er is hier weinig hiërarchie: hoog- en laagopgeleid werkt door elkaar. Net als de leeftijden, die variëren van 28 tot 68 jaar. In onze winkel in Heemstede nam ik een vrouw van 65 aan. Ze was vlot, goed gekleed, slim en spontaan; precies wat ik zocht. Daarnaast kon ze met haar levenservaring lastige klanten prima te woord staan. Het is een misverstand dat oudere werknemers duurder zijn. Volgens onze cao is iemand van 60 jaar niet duurder dan iemand van 22 jaar. Iemand die 6 jaar bij mij in dienst is, heeft voor mij geen hogere economische waarde dan een werknemer die 3 jaar bij me werkt. Bij mij krijgen 2 mensen die hetzelfde werk doen, evenveel salaris.

Ik vind het jammer dat de overheid speciale regelingen heeft voor werkende 50-plussers en voor ondernemers die hen in dienst nemen. Het werkt stigmatiserend, het geeft aan dat er iets gecompenseerd moet worden en het bevestigt de vooroordelen. Mijn ervaring is dat de oudere werknemers zich niet vaker ziek melden dan de jongere. Ziek zijn is niet leeftijdsgebonden. Ook de extra verlofdagen zijn niet nodig. Ik merk dat de oudere werknemers juist minder behoefte hebben aan verlof, de medewerkers met jonge kinderen hebben daar meer aan. Een gemixt team is ook heel gezellig. We drinken regelmatig op vrijdagmiddag een borrel in het dorpscafé, want ook de vrijmibo is niet aan leeftijd gebonden.”

Helle vond op haar 58e een nieuwe baan

“Ik denk dat ik rust toevoeg aan het team”

Helle Engering (57) werd na een reorganisatie boventallig verklaard. Na 8 maanden thuis op de bank vond ze een nieuwe baan als financieel en officemanager bij drankenfabrikant Healthy People.

“Vreselijk, dat werkloos zijn. Hele dagen zat ik met mijn laptop op schoot vacatures te zoeken en sollicitatiebrieven te schrijven. Op alle mogelijke sites die ik kon bedenken zocht ik op woorden waarin financiën of officemanager – zowel los en aan elkaar – stonden. Ondanks dat ik in die 8 maanden mijn halve boekenkast heb gelezen, voelde ik me niet ‘vrij’. Ik wilde gewoon werken. Hoe langer ik werkloos was, hoe uitgebreider mijn zoektocht werd. Na 7 maanden solliciteerde ik op een baan 35 kilometer van mijn woonplaats. Ik vond het ver, maar de functieomschrijving sprak me aan. Een hele tijd hoorde ik niets. Dat was niet nieuw; slechts een enkele keer werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Pas toen ik mijn geboortedatum op mijn cv wegliet, werd ik vaker gebeld.

Enkele weken nadat ik mijn brief en cv naar Healthy People had gestuurd, werd ik gebeld. Deze keer stond mijn geboortedatum er wel op, dus ik verwachtte niet dat deze sollicitatie iets zou opleveren. Ik was de vacature eigenlijk alweer vergeten. Joost, de mededirecteur, vertelde me dat hij op zoek was naar iemand die de spin in het web kon zijn op kantoor. Wat hem aansprak in mijn cv was het eigen bedrijf dat ik 15 jaar heb gehad. Hierdoor snap ik hoe een onderneming werkt. De klik was er aan de telefoon al en werd bevestigd in het gesprek.”

Standvastig

“Ik snap de angst van werkgevers voor oudere werknemers niet. De jongere garde vertrekt vaak na een aantal jaar werkervaring naar een volgende uitdaging. Ik moet nog bijna 10 jaar werken en ben niet van plan van baan te wisselen. Ik ben loyaal, standvastig en in de 6 jaar dat ik hier nu werk nog nooit een dag ziek geweest. Ik zit hier op mijn plek en doe werk dat ik leuk vind. Ik hoef geen gigantische stappen meer te maken, binnen mijn functie valt er genoeg te leren. Ik weet nu bijvoorbeeld hoe ik jaarrekeningen moet maken. We zijn niet zo lang geleden verhuisd naar een andere kantoorruimte. Dan ben ik niet degene die het internet aansluit, maar ik ben wel bezig met eHerkenning, een soort DigiD voor bedrijven.

Healthy People is een groot bedrijf, maar met een klein, gemixt team. De jongste collega is 23, ik ben de oudste. Ik denk dat ik rust toevoeg aan het team. Ik lig niet meer wakker van dingen waar ik niks aan kan veranderen en draai niet om de hete brij heen. Dat komt soms wat harder over, maar ik ben liever duidelijk, dan weet iedereen wat-ie aan me heeft.”

Op alle verhalen van Libelle rust uiteraard copyright. Linken kan altijd, eventueel met de intro van het stuk erboven. Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@libelle.nl.
© 2023 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden