Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Zoek binnen:

Algemene spelvoorwaarden ‘grootste wens’ actie

Met de ‘grootste wens’ actie willen we mensen inspireren om na te denken over hun grootste wens voor 2015. Daarnaast willen we de winnaars van deze actie gelukkig maken door hun grootste wens nog voor het einde van het jaar, uit te laten komen.

 

 1. Dit reglement is van toepassing op de actie ‘grootste wens’ ter promotie van de Staatsloterij Oudejaarstrekking (de “Actie”) in samenwerking met Sanoma via Libelle.

 

 1. De deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor personen zonder Nederlands postadres, voor medewerkers van de Nederlandse Staatsloterij en Sanoma, wederverkopers van de Nederlandse Staatsloterij en Sanoma en hun personeelsleden en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.

 

 1. Deelname kan op volgende wijze:

 

 • Van 7 november t/m 12 november 2014 kunnen deelnemers via Libelle.nl wens opgeven.
 • De deelnemer laat zijn/haar gegevens achter (voornaam, achternaam, e-mail, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum).
 • Deze gegevens worden enkel gebruikt indien de deelnemer heeft gewonnen, tenzij de deelnemer heeft aangevinkt ook nieuws en acties van Libelle te willen ontvangen.
 • Na ontvangst van de inzending waarin de grootste wens en motivatie wordt beschreven, beoordeelt de jury van de Nederlandse Staatsloterij en Libelle of de inzending past bij het karakter van de actie en of deze eventueel in aanmerking komt om de wens te vervullen.
 • De deelnemer van de actie krijgt persoonlijk bericht als hij / zij is geselecteerd als winnaar van hun grootste wens (hierna te noemen: ‘Wens’ of ‘Wensen’). Hier zal, indien nodig, gevraagd worden om aanvullende persoonsgegevens (bijv. adresgegevens). Indien het niet lukt contact op te nemen met de winnaar zal na 15 november 2014 een andere inzending als winnaar aangewezen worden.
 • De wijze waarop de Wens wordt ingevuld en uitgereikt zal worden ingevuld naar interpretatie van de jury van de Nederlandse Staatsloterij en Libelle.
 • De winnaar van een Wens ontvangt ook één Oudejaarslot t.w.v. €30,- voor de Staatsloterij Oudejaarstrekking 31 december 2014.
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De eventuele over de prijs verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Nederlandse Staatsloterij die voor afdracht van de kansspelbelasting zal zorg dragen.
 • De Wens zal een waarde hebben van minimaal € 25,00 (zegge: vijfentwintig euro) en maximaal € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro).
 • In de volgende gevallen wordt bij voorbaat al de Wens niet in behandeling genomen c.q. niet toegelaten tot de Actie:

o    Wensen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een geldbedrag

o    Wensen die in strijd zijn met de wet- en/of regelgeving en goede zeden.

o    Wensen die een waarde hebben boven de € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro).

o    Wensen die niet berusten op waarheid of frauduleus zijn.

 

 1. Bekendmaking prijswinnaar

 

 • Vanaf 17 december 2014 wordt via Libelle magazine en Libelle.nl de Wens, welke vervuld zal worden, worden bekend gemaakt:

De Wens van deelnemer wordt ingewilligd wanneer, en deelnemer is pas winnaar, indien:

 • De deelnemer tussen 13 – 14 november 2014 door de Nederlandse Staatsloterij en Sanoma aangewezen wordt als winnaar en de Wens in vervulling en in beeld wordt gebracht in Libelle.
 • In totaal wordt er tijdens de Actie 1 Wens vervuld.

 

 1. Uitkering prijs

 

 • De Wens welke is opgegeven door de Winnaar via de onder punt 3 van deze voorwaarden omschreven wijze van deelname, gaat in vervulling. De Nederlandse Staatsloterij zal er met haar partners voor zorgen dat de Wens gerealiseerd wordt.
 • De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Deelnemers mogen zich meerdere malen opgeven, maar hebben maar 1x kans om de prijs te winnen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 1. Nederlandse Staatsloterij en haar partners behouden zich het recht voor om inzendingen van deelnemers te verwijderen wanneer deze niet passend zijn bij deze Actie of in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

 1. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de Nederlandse Staatsloterij en haar partners. het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

 

 1. Deelnemers van de Actie stemmen ermee in dat hun foto en/of beeld wordt/worden gebruikt op de website van Libelle en in Libelle Magazine. De deelnemers die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten hebben geen recht op een (financiële) vergoeding.

 

 1. De Nederlandse Staatsloterij en Sanoma zijn niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.

 

 1. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, zijn de Nederlandse Staatsloterij of Sanoma niet aansprakelijk.

 

 1. Alle intellectuele eigendom op alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Nederlandse Staatsloterij en/of Sanoma en/of door haar ingeschakelde partijen.

 

 1. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Sanoma. Voor de verwerking via Sanoma geldt de privacy policy van Sanoma, zoals deze is te vinden op libelle.nl.
 2. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

 

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de Nederlandse Staatsloterij en Sanoma.

 

 1. Op deze Actie en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 1. Eventuele klachten over deze actie kunnen worden gericht aan de Nederlandse Staatsloterij, afdeling Klantenservice, Paleisstraat 5 (2514 JA) te Den Haag (zie voor de meer informatie www.staatsloterij.nl) Het is ook mogelijk om een mail te sturen naar Libelle Klantenservice: klantenservice-vrouwen.nl@sanoma.com