Zó komen de achterkleinkinderen van Elizabeth aan hun namen

14 september 2022

Wijlen queen Elizabeth had 4 kinderen, 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Probeer al die namen maar eens te onthouden! Royalty-expert Rick vertelt hoe de Britse royals aan hun namen komen én dat William en Harry met het kiezen van de namen van hún kroost ook oma Elizabeth niet zijn vergeten.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media