ZÓ BELANGRIJK IS LICHAAMSTAAL TIJDENS EEN PRESENTATIE

6 april 2021

Lichaamstaal kan van grote invloed zijn tijdens een presentatie of kennismaking. Ook kleding en het maken van oogcontact spelen hierbij een rol.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media