Was Getekend, Annie. M.G. Schmidt stopt! Nu tot 15,- voordeel

Zoek binnen:

Haarlem: 12 tips en 1 idee voor opvang vluchtelingen

De Koepel

Overdonderd waren ze wel in Haarlem.Slechts drie dagen van te voren werd dit bekend gemaakt aan Albert Diederik, voorzitter wijkraad Scheepmakersdijk, Logisch vond Albert het wel. “Maanden ervoor bespraken we al wat er met de Koepel zou gaan gebeuren. Aan de ene kant had je de vluchtelingen stroom, en aan de andere kant een leeg gebouw. Het leek ons/mij duidelijk dat het logisch zou zijn om ze hier (voorlopig) op te vangen.” 

Slachthuisbuurt
“In het begin mopperde de buurt alleen maar”, zegt Marion van der Vegt uit de Slachtshuisbuurt. Ze waren bang dat de vluchtelingen hun banen zouden inpikken. En dat ze voorrang kregen bij het toewijzen van huurwoningen.”

Onrust uit buurt wegnemen
Om de onrust uit de buurt weg te nemen besloot Marion als directeur van Rebup om in het jongerencentrum van Rebup iedere dinsdag een high tea en diner te organiseren voor wijkbewoners/buurtkids en vluchtelingen.
Zoals Marion stelt: “Door met elkaar te eten, leer je elkaar beter kennen. Al snel kwamen er vrijwilligers om samen met twee Syrische koks uit de koepel te koken. voor de koepelbewoners en de buurtkids.”

Elkaar leren kennen
Door met elkaar te eten leerden de wijkbewoners de vluchtelingen beter kennen. Er klinken nu positievere geluiden dan alleen maar mopperen. (Vraagje Marion; wat zeggen ze u?)

Beschermen van vluchtelingen
Om de vluchtelingen zo goed mogelijk te beschermen zoekt Marion bewust geen publiciteit. “Fotografen en journalisten mogen niet naar binnen. Ook foto’s maken mag niet.”
Per high tea komen er ongeveer 25 mensen en per diner 20. In totaal zijn er vanaf september al ongeveer 400 mensen geweest! Trouwens, de huiskapper van Rebup knipt ook al vanaf september alle vluchtelingen gratis. “Handjes genoeg”, zegt Marion “want drie vaste vrijwilligers en 7 stagiaires van Rebup helpen mee.” 

Verpleeghuis Boerhaave
Op 17 december besloot de gemeenteraad om het voormalige verpleeghuis Boerhaave aan de Louis Pasteurstraat beschikbaar te stellen als tweede noodopvanglocatie in Haarlem. 

 

Twaalf aandachtspunten
Vanuit de ervaringen van Hotel de Koepel stuurde Albert Diederik twaalf aandachtspunten voor de opvang van asielzoekers.
1) Communiceer met de bewoners zoveel mogelijk. 
2) Richt een klankbordgroep op van ca 20 mensen die elke vier weken bij elkaar komt.
3) Kom vaker bij elkaar met een veel kleinere groep van direct omwonenden, COA en gemeente politie.
4) Zorg voor een goede verstandhouding met gemeente, COA, Rode kruis en andere instanties en stel een eigen contactpersoon in die altijd bereikbaar is.
5) Ga met je buurtgenoten in gesprek, ook met de angstige en de tegenstanders. Het gaat erom dat men gehoord wordt.
6) Probeer tegenover de pers eensluidende verhalen de wereld in te sturen. zoek zelf contact met de pers als je denkt dat het nieuwswaarde heeft.
7) Zorg voor contact personen en telefoon nummers waar men naartoe kan bellen, zet deze in je wijkkrant of flyer deze.
8) Door direct contact met voorlichting gemeente kan je er voor zorgen dat je bewonersbrieven van te voren checkt of aanvult.
9) Blijf rustig ga niet mee in elk gerucht.
10) Houdt contact met ijverige vrijwilligers om hen indien nodig bij te sturen.
11) Plaats berichten op je FB pagina twitter en je wijkkrant en andere media.
12) Check raadsvergaderingen over dit onderwerp.

Bij de foto’s:
Aaankmst met de bus van de allereerste vluchtelingen
Sinterklaasfeest met bewoners uit de buurt
Samen eten bij Rebup
Voorzitter Albert Diederik voor Nieuwsuur tijdens aankomst vluchtelingen 
 

 

  

voor jou geselecteerd

Laat meer voor jou geselecteerd zien