Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Zoek binnen:

ontslagen zonder bedankje omdat je kanker hebt gehad

Mijn verhaal

Na lang wikken en wegen heb ik besloten om mijn verhaal op papier te zetten. De doorslag hiervoor is geweest dat ik mijzelf zo gekwetst heb gevoeld en nog steeds dat er maar een remedie voor is en dat is het van je afschrijven
Ook wil ik proberen om mijn verhaal naar de media te sturen, zodat er eens op een andere meer sociale manier gekeken kan worden naar mensen zoals ik in mijn situatie. En heel misschien pikt de HTM hier iets van mee.

Advertentie

Ik begin het verhaal in de jaren negentig. Ik was een bijstandsmoeder, die graag aan het werk wilde. De overheid had hier iets op gevonden, de zogenaamde herintreders. Zelf was ik erg blij met deze kans. Het was een baantje met kans op een vast contract en een echte baan. Niet slecht voor iemand zoals ik. De kans die ik aangeboden kreeg heb ik met beide handen aangegrepen. Het was de Melkert baan. Ik kwam in dienst bij de HTM als AC`er. Zo noemde ze dat in die tijd. Een soort hulpje van de controleur.
Mijn werk bestond uit het verlenen van service en het houden van toezicht door mijn collega controleur te ondersteunen.
Voor het geven van service werd ik en mijn collega`s AC`er allen Melkert banen ingezet op de meest vreemde momenten en koude momenten. Maar omdat ik als herintreder graag wilde werken, vond ik dat niet erg. En deed ik het graag.
Mijn tijd bij de HTM verliep voorspoedig, ik doorliep de cursussen die werden gegeven met gemak en voelde me steeds meer een htm`er. Na 2 jaren als AC`er te hebben gewerkt, deed zich de mogelijkheid voor om te solliciteren naar een echte functie binnen de HTM. Dat wilde ik erg graag. Want het werk en het bedrijf beviel mij erg goed. Ik solliciteerde naar de functie van controleur. Wonder boven wonder werd ik een herintredende vrouw van rond de veertig aangenomen voor de baan als controleur.
Ik was de koning te rijk en voelde mij erg trots.
Voor het werk als controleur heb je bevoegdheden nodig , dit was een boa examen . Ik keef gedurende een jaar de gelegenheid het door mij fel begeerde certificaat te halen. Ik slaagde voor het examen en werd beëdigd.Nu was ik een gecertificeerde HTM BOA controleur.
Het leven ging zijn gangetje en ik deed wat ik moest doen met af en toe een stapje extra.
De collega`s waren aardig en het werk was leuk.Na weer een paar jaar zo rond 2005 kwam er bericht van de Justitie dat een boa controleur niet alleen een theorie examen moest doen maar er werd ook verwacht dat hij een praktijk examen kon afleggen.
Dit had te maken met veiligheid voor jezelf en of de passagiers. De HTM volgde deze richtlijnen en alle controleurs moesten dit certificaat halen om het werk uit te kunnen voeren.
Ik begon vol goede moed aan deze sportcursus, alleen merkte ik dat het niet ging zoals ik had gehoopt. Ik voelde mij erg moe.
Soms had ik pijn in mijn hand ( ben geopereerd hieraan het zogenaamde tunnelsyndroom), heb mijn hand verbrand. En doordat ik ook een migraine patiënt was weet ik het daaraan
Mijn leidinggevers waren niet blij met mij op zulke momenten. Ik maakte hier afspraken over om toch maar zo goed mogelijk mijn werk te doen waar ik altijd zo trots op geweest ben.
Het rare was, dat ik mij probeerde te houden aan de afspraken, maar dat sommige leidinggevers de afspraken weer een andere wending wilde geven, wat het voor mij moeilijk maakte om met de pijn die ik voelde om te gaan en toch mijn werk te kunnen doen.
Het praktijk examen voor de Boa controleur haalde ik niet, maar geen ramp, dat was er meer. Ik kon dit examen overdoen en eventueel met wat extra hulp van de sportleraar en collega`s. Maar mijn theorie examen haalde ik met vlag en wimpel.
Zelf bleef ik moeite doen om te sporten, maar ook daar was het soms moeilijk. De sportleraar bemoeide zich met mijn medicijnen en mijn medische achtergrond. Hij verzette zonder overleg het examen tijden. Hierdoor werden er wijzigen aangebracht in mijn sport tijden bij onze HTM sportleraar en werd er voor mij en de speciale gevallen een sportleraar van buitenaf aangetrokken. Ik heb hier vragen over gesteld maar geen antwoord op gekregen. Het ging zelfs zover dat mijn leidinggevende het advies van de HTM sportleraar aannam en mijn argumenten overboord gooide. Wie wist nu beter waar ik de medicijnen voor gebruikte. Een sportleraar of een gespecialiseerde huisarts in migraine.
Dit was niet bevorderlijk voor mijn gezondheid. Het ging zelfs zo ver dat het spanningen met zich mee bracht die ik ook weer mee naar huis nam. Het enige wat ik wilde was mijn werk doen op een goede manier en mijn sportexamen halen. En daar had ik een hoop voor over, maar het werd me soms onmogelijk gemaakt.
Ik raakte weer een beetje aan lager wal door dit hele gebeuren
Doordat ik mijn sportexamen niet haalde en ik de laatste tijd meer bleef tobben met mijn gezondheid, werd ik op een soort zijspoor gezet. Na diverse gesprekken, werd er beweerd dat ik niet geschikt zou zijn voor de functie als Boa controleur, en dat ik mij niet aan mijn afspraken hield. Ik was zeer verbaasd, want zo kende ik het bedrijf HTM niet….. En de afspraken die met mij waren gemaakt daar hield ik me netjes aan.
Mijn collega`s op het werk viel het op dat ik er niet meer zo bij was. Onder deze omstandigheden was het niet veilig om de straat op te gaan met mijn collega`s. Dit omdat ik niet de veiligheid kon waarborgen voor mijzelf mijn collegae`s of de passagiers. Tot overmaat van ramp kreeg ik een ontsteking in mijn rug. Hierdoor liep ik slecht, kon moeilijk de tram in en uit een aanraking deed me in elkaar kruipen en mijn werk doen was erg moeilijk. Zelf heb ik een gesprek met mijn toenmalige leidinggever aangevraagd of ik niet vervangend werk kon doen, omdat ik mijn werk niet meer goed kon uitvoeren. Op mijn vraag voor vervangend werk is niet gereageerd ook niet nadat ik dit herhaaldelijk heb aangekaart. Doordat mijn collega`s dit probleem met de leidinggever besprak moest ik uiteindelijk toch ziek naar huis.
Ik was de laatste tijd erg veel ziek geweest en had aangegeven via de bedrijfsarts dat ik wat gas terug wilde nemen en voor een tijdje ander werk kon doen om op adem te komen. Na verloop van tijd moest ik op gesprek komen bij het afdelingshoofd. Tijdens dit gesprek werd mij een brief voorgehouden waarin stond dat wanneer ik mij binnen 3 maanden weer ziek zou melden ik per direct en zonder slag of stoot ontslagen zou worden, het voordeel was hiervan…….dat wanneer ik de brief tekende ik gedetacheerd werd naar de instapcontrole. Hier kon ik op mijn gemak dan mijn gbaz examen voor de Boa halen. Maar ik moest wel die brief tekenen. Ook werd mij tijdens dit gesprek verteld dat ik niet geschikt was voor het werk, en er werd gevraagd wat ik hier kwam doen, ik moest maar opdonderen. Na dat gesprek heb ik ook verlof opgenomen om van mijn verbijstering bij te komen.
Ik voelde mij na het lezen van die brief ontzettend beroerd. Ik wist niet of ik mij 3 maanden niet ziek kon melden. Zeker de laatste tijd niet. Mijn gezondheid liet te wensen over. Ik kreeg last van astmatische bronchitis, en later kinkhoest, maar toch bleef ik werken, ik ging maar meerijden op de ondersteuning bus, omdat met passagiers werken niet kon vanwege de hoestbuien.
Ik voelde mij onder druk gezet en enigszins gechanteerd. Ik heb toch altijd mijn werk gedaan en mijzelf ingezet, mij gehouden aan de afspraken die ik met mijn leidinggevenden heb gemaakt..
Doordat ik lamlendig was en murw gemaakt heb ik de brief getekend voor gezien maar niet voor akkoord bevonden, dit werd mij niet in dank afgenomen Er werd uitdrukkelijk gezegd, dat wanneer ik de brief niet tekende voor akkoord ik niet naar de instapcontrole mocht en op die manier ook geen gas terug kon nemen om op adem te komen. Ondanks dat het een advies was geweest van de bedrijfsarts om wat gas terug te nemen.Door mijn lichamelijke omstandigheden werd ik uiteindelijk toch naar de instapcontrole verwezen maar er werd voor mijn gevoel zo een 2x per maand gedreigd met, je moet wel die brief nog tekenen anders moet je terug naar de afdeling controle
Ik voelde mij steeds meer moe worden. Doordat ik me geen ziekmelding kon en durfde te veroorloven bleef ik naar mijn werk gaan. en op een dag voelde ik bij mijzelf wat knobbels in mijn nek aan de rechterkant
Ik heb op een moment de huisarts gebeld voor een afspraak. Bij de huisarts werd ik doorverwezen en moest ik een punctie laten doen en een bloedonderzoek.
Na een week zou de uitslag volgen.
En die kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ik bleek kanker te hebben en wel non Hodgkin
Het tolde voor mijn ogen en het suisde in mijn hoofd. Ik realiseerde me niet wat het inhield er was maar een woord dat door mijn hoofd bleef malen. Ik had kanker…………….dinsdag 2 mei 2006
Na dit nieuws bleef voor mij toch het feit bestaan en hoe nu verder. Ik had mijn werk en mijn gezin mijn vrienden etc.
Ik heb gebeld met mijn leidinggevende en hem op de hoogte gebracht. Ik mocht een dagje thuis blijven en op mijn eigen verzoek wilde ik blijven werken om mijn gedachten te verzetten. Mijn leven bestond uit een automatische piloot, er was niemand die mij kon vertellen wat er ging gebeuren. Het enige wat ik kon was doorgaan…….Mijn collega`s schrokken ook en bezochten me in de beginperiode, er werd zelfs een fruitmand bezorgd.
De bedrijfsarts vond dat ik niet mijn huidige werk kon doen als instap controle, dit omdat nog niet was gebleken waar de non hodgkin zich in mijn lichaam bevond. Het gevaar bestond, dat als ik een trap of duw kreeg ik innerlijk een bloeding zou kunnen krijgen met een dodelijke afloop.
Mijn leven stond helemaal op zijn kop. Je kunt je hier niet op voorbereiden.En langzamerhand vielen voor mij de stukjes op hun plaats waardoor ik mij de laatste tijd zo lamlendig had gevoeld. Ik ben wederom ondanks alle ellende blijven werken, en heb administratieve handelingen verricht voor de instapcontrole. Maar na verloop van circa 2 weken moest ik dit opgeven door mijn bezoeken aan het ziekenhuis en diverse andere hulpinstanties en kwam ik terecht in de ziektewet op 17 mei 2006
Voor mij ging er een nieuwe wereld open.Ik kreeg te maken met afspraken met het ziekenhuis chemo kuren afwachten uitslagen bestralingen.
Aan de andere kant was de HTM aanwezig, ik zat in de wet poortwachter. Het was nu 5 september 2007 en er werd een plan van aanpak beschreven conform de wet poortwachter.Er was geen uitzicht op werkhervatting, dit omdat ik midden in het bestralingsproces e. d zat. Mijn directe leidinggever heeft om de 6 weken contact met mij gehad, ondermeer door email verkeer, hij was zelf vaak niet te bereiken in verband met zijn eigen ziekte.
De laatste bestraling was op…….Maar de ellende was nog niet voorbij, door de bestraling was mijn keel zowel de buiten als de binnenkort heel erg verbrand, ik kon niet meer eten drinken en bijna niet meer praten. Mijn collega’s hadden heel ontroerend geld opgehaald zodat ik met mijn partner uit eten kon gaan, dat geld gaven zo lang bij mijn leidinggevende in beheer omdat het nog een tijdje zou duren voor ik kon eten. Maar wat was ik blij met dat lieve gebaar. Tijdens de chemo kuren werd ik 50 jaar, een mijlpaal in mijn leven, en ondanks mijn kale kop, werd het toch gevierd, het enige bittere aan die dag was dat wederom mijn leidinggevende niets van zich liet horen. Weken later een excuses mail, mijn verjaardag was vergeten.
Na alle ellende ben ik Herstel en Balans gaan doen, een therapie voor kankerpatiënten, om te leren hoe om te gaan met vermoeidheid na kanker, en om weer wat conditie op te doen.
Na afronding van Herstel en Balans zou ik even rust nemen, ware het niet dat mijn schoonzus aan kanker overleed en in september mijn moeder overleed, toch ging ik in oktober ’08 met frisse moed beginnen aan mijn arbeidstherapie.
Nadat ik verschillende keren op de afdeling kwam en er niets voor mij bleek te zijn Qua werkzaamheden, ben ik zelf rond gaan vragen of ik alsjeblieft iets kon doen.
Nou dat had niet tegen vreemde oren gezegd, een paar leidinggevende gingen bijna ruzie maken, want ineens kon ik overal inspringen.
Blij dat ik was, ik had weer iets om handen, wat eerst begon als twee keer twee uur werken kon ik opbouwen tot drie keer twee uur in de week.
De achterstand die de afdeling had opgelopen wat betreft de invoer van de lijsten had ik gauw weggewerkt. Het was alleen jammer dat er steeds geen plek was om ergens te gaan zitten, ik liep van de ene afdeling naar de andere afdeling met mijn papieren onder mijn arm.
Maar tot mijn grote verbazing kreeg ik enkele maanden later te horen dat ik al die tijd niet bestaand werk had gedaan, en dat HTM per 17 mei ging stoppen met mijn salaris uit betalen.
Ik moest zo snel mogelijk een uitkering gaan aanvragen.
Inmiddels was ik wel al gekeurd door UWV, en de UWV arts vond dat ik wel tien uur per week kon gaan werken, in de hoop dat ik in de toekomst de uren kon opbouwen.
De arts vond één jaar te weinig om weer in het arbeidsproces mee te kunnen komen.
Ook dit heb ik besproken met mijn leidinggevende, hij zou verder informeren binnen het bedrijf, helaas is hij mij het antwoord schuldig gebleven.
Tot mijn verbazing lag er toen ik terug kwam van mijn vakantie wederom een oproep van UWV of ik even langs wilde komen voor een tweede keuring.
HTM wilde mij ontslaan, en omdat ik had aangeven dat ik tien uur wilde werken, hebben zij een tweede keuring aangevraagd.
Ik was moe van het vechten, eerst tegen mijn ziekte en nu tegen HTM, dus ik heb me bij de beslissing van de UWV arts neergelegd.
Dus 17 mei werd salaris uitbetaling gestopt, maar ook mijn vakantie geld kreeg ik niet, het was te moeilijk om uit te rekenen waar ik recht op had en omdat ik niet mee wilde werken aan mijn ontslag, zou dit nog een tijd kunnen duren.
Door tussenkomst van mijn advocaat is in juli alsnog mijn vakantiegeld gestort, maar ik kreeg tot mijn grote verbazing in de maand september een brief met het verzoek 600 euro terug te storten op rekening van HTM, er was namelijk een fout gemaakt, zij hadden te veel uitbetaald. ( ze wisten namelijk niet wanneer de ontslag datum was)
Vanaf het moment dat ik mijn sleutels van mijn kastje heb ingeleverd 28 april 2008 tot heden heb ik alleen een ontslag brief ontvangen, en de sommatie van het teveel betaalde salaris en totaal geen persoonlijk contact met leidinggevende van de afdeling. Voor hen was duidelijk de kous af. Dit heb ik kenbaar gemaakt bij de directie van HTM, maar die vind bij navraag bij leidinggevenden dat de afdeling naar behoren heeft gehandeld, naar mijn verhaal is nooit geluisterd.
Wel heb ik nog 08-09-2008 een mail ontvangen van mijn leidinggevende waarin hij zich excuseerde voor de gang van zaken, maar waarin hij ook liet doorschemeren dat de onpersoonlijke manier waarop ik ontslagen was aan mij lag omdat ik alles via de officiële weg wilde doen.
Voor mij dus geen afscheid met bloemen, maar een afscheid met een onpersoonlijk ontslag brief en een rekening van ruim 600 Euro, en het verzoek zo spoedig mogelijk mijn vrijvervoer in te leveren.
Dat is de dank die ik krijg voor ruim tien jaar dienstverband.

Na dit verhaal opgeschreven te hebben, heb ik besloten dat ik dit verhaal doorstuur naar de media en in de openbaarheid breng, in de hoop dat andere mensen niet zo gedupeerd worden zoals ik, en in de hoop dat werkgevers gaan beseffen dat ze met mensen te maken hebben, niet met personeelsnummers.

 

voor jou geselecteerd

Laat meer voor jou geselecteerd zien

Slaap je slecht? Het zou zomaar aan je slaapkamer kunnen liggen

Op tijd naar bed gaan, geen alcohol drinken voor het slapengaan en weinig koffie drinken: het zijn allemaal dingen die kunnen bijdragen aan een goede nachtrust. Maar wat als al deze tips niet werken? Het zou zomaar kunnen dat de inrichting van je slaapkamer dan de grote boosdoener is.

Deze vijf tips zorgen voor een rustgevende slaapkamer.

Advertentie

Geef je muur een ander kleurtje

De kleuren in je slaapkamer kunnen een grote invloed hebben op je nachtrust, dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Nationaal Sleep Foundation. Zo zouden de meeste tinten blauw een kalmerend effect hebben op je gemoedstand en brein, waardoor je ontspannen in slaap valt. Heb je liever geen blauwe muur? Een koele, neutrale kleur zoals grijs of zilver werkt ook.

Minder licht

Neem de verlichting in je slaapkamer eens onder de loep. Heb je veel grote lampen in je kamer? En geven deze een heel fel licht? Een overdaad aan fel licht kan er namelijk voor zorgen dat je moeilijker in slaap valt. Koop daarom een dimmer voor op je lampen of kies voor een klein leeslampje dat weinig licht geeft op je nachtkastje.

Zorg voor goede raamverduistering

Voor een goede nachtrust is het belangrijk dat je slaapkamer zo donker mogelijk is. Zorg daarom voor een goede raamverduistering. Koop bijvoorbeeld een verduisterend (rol)gordijn. De kans is groot dat je ineens veel beter slaapt.

Andere lakens

Wanneer je nieuwe lakens koopt is het belangrijk dat je op de stof let. Mijd stoffen uit synthetische materialen zoals polyester of nylon, die je lichaamswarmte vasthouden. Kies in plaats daarvan voor een stof die beter ademt én zacht is, zoals bijvoorbeeld 100% katoen.

Vervang je kussen

Wanneer je op een slecht kussen slaapt kun je last krijgen van hoofd-schouder- en rugklachten. Een goed kussen is daarom essentieel voor een goede nachtrust. Zorg er daarom voor dat je een op een comfortabel kussen slaapt met een goede neksteun.

Déze zelfgemaakte thee zorgt voor een goede nachtrust:

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

1

Bron: HLN.be. Beeld: Shutterstock

Lees meer

voor jou geselecteerd

Laat meer voor jou geselecteerd zien

Met dít stuk fruit kun je uitstekend de badkuip poetsen

We hebben vaak een kast vol met schoonmaakmiddelen staan, terwijl een hoop dingen uit je keukenkastje – of in dit geval je fruitschaal – ook zijn geschikt. Met een grapefruit kun je namelijk hartstikke goed je badkuip poetsen.

Ligt er toevallig nog een grapefruit in de keuken die net niet meer lekker genoeg is voor een sapje? Gooi ‘m dan niet weg. In combinatie met zout zorg je voor een blinkende badkuip én een heerlijk ruikende badkamer.

Advertentie

Grapefruit en zout

Strooi royaal zout over een halve grapefruit en maak de badkuip vervolgens nat met water. Strooi een beetje zou over de bodem en gebruik de halve grapefruit om het bad te schrobben. Zorg dat je tijdens het schrobben in de grapefruit knijpt, zodat het sap eruit komt. Het zuur helpt de zeepresten en andere vlekken weg te krijgen en het zout zorgt voor een scrubeffect. Tot slot kun je de badkuip schoonspoelen met lauwwarm water.

Klaar met de badkuip poetsen? Met dit alledaagse middeltje worden de badkamertegels weer stralend wit

Wil jij meer lifehacks? Dat kan! Je kunt nu via je telefoon, tablet of Google Home (slimme speaker) praten met Libelle. Open de Google Assistent app op je telefoon en zeg: ‘Hé Google, praat met Libelle!’ Weten hoe je dat precies doet? Klik hier!

Libelle Voice

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

1

Bron: Margriet. Beeld: Getty Images

Lees meer

voor jou geselecteerd

Laat meer voor jou geselecteerd zien

Eindelijk weten we het: dít is de mol van 'Wie is de mol?' 2021

Wekenlang hebben we onszelf afgevraagd wie de mol is. Zaterdagavond werd er tijdens de finale van WIDM eindelijk duidelijk wie dit jaar de saboteur onder de kandidaten was.

Pas op, dit artikel kan spoilers over de aflevering bevatten.

Advertentie

Finale Wie is de mol?

Alle deelnemers van het seizoen kwamen samen voor de finale. Rik praat nog even met ze na over het seizoen. Hoe hebben zij het ervaren? En wie waren hun mollen? Verder was er dit jaar géén live publiek aanwezig vanwege het coronavirus.

Om erachter te komen wie dan echt dé mol van dit seizoen is, gaan we terug naar Tsjechië. Daar praat Rik nog één keer tegen de twee finalisten: voetbalster Rocky Hehakaija en actrice Renée Fokker. Wie van de twee zal vandaag haar ware identiteit onthullen? En na lang kijken met zweethandjes, werden de kijkers uit hun lijden verlost: Renée Fokker is de mol. Dit maakt Rocky automatisch de winnaar.

Reacties

Op Twitter zijn de reacties over de mol wisselend. Hoewel een deel het goed had geraden, zijn er ook mensen die het niet hadden zien aankomen. Zo schrijft iemand: “Het leek mij te doorzichtig om een actrice te kiezen als mol, dus ik heb Renee nooit verdacht.”


De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

1

Beeld: Avrotros.

Lees meer

voor jou geselecteerd

Laat meer voor jou geselecteerd zien

Kate Middleton gespot in betaalbare oorbellen van déze winkelketen

De outfits van royals bewonderen vinden we heerlijk en het is extra leuk als er iets tussen zit dat ook geschikt is voor onze portemonnee. Kate Middleton verscheen vrijdag in een online meeting waar ze oorbellen van slecht vijf pond droeg.

De oorbellen die Kate droeg zijn klassieke, zilveren ringen van de Britse winkelketen Accessorize. Women & Home laat weten dat deze oorbellen slechts vijf pond kosten. Eerder zagen we Kate al eens in een jurkje van Zara en van & Other Stories.

Advertentie

Meeting

De meeting waar Kate en William aanwezig waren was een belangrijke, maar ook een heftige afspraak. In 2019 lanceerden Kate en William namelijk de crisislijn Shout en daarom gingen ze vrijdag online in gesprek met de jonge Jack en zijn ouders.

Ergste nachtmerrie

Jack kampte met depressieve gevoelens en zelfmoordgedachtes. Hij stond op een hoge brug toen hij besloot om contact op te nemen met Shout. In de meeting vertelt Kate tegen de moeder van Jack dat ze zich niet kan voorstellen hoe dit moet zijn geweest voor haar. “Het is de ergste nachtmerrie van elke ouder.”

Deze vier items neemt Kate Middleton altijd mee in haar handtas:


Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Bel 113 of gratis: 0800-0113. Ook kun je gaan naar de website van 113 Zelfmoordpreventie.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

1

Bron: Women & Home. Beeld: Brunopress.

Lees meer

voor jou geselecteerd

Laat meer voor jou geselecteerd zien